2% z dane pre Pseudocast

Ak ste sa rozhodli podporiť nás darovaním 2% z dane, pripravili sme pre vás jednoduchý návod. Pripravený postup je určený iba pre fyzické osoby, za ktoré daňové priznanie podáva zamestnávateľ.

Fyzické osoby, ktorým daňové priznanie vypracováva zamestnávateľ

Na stránke nájdete jednoduchý webový formulár. Po zadaní údajov do formulára sa automaticky vyplní PDF dokument s vyhlásením a vyrátajú a zaokrúhlia sa 2% alebo 3% z dane.

Ešte raz upozorňujeme, že je to určené iba pre osoby fyzické, pre ktoré vypracováva daňové priznanie zamestnávateľ. Vyplnený PDF dokument si vytlačte a podpíšte. Spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa, ho pošlite na daňový úrad. (Firefox plugin má problém s editovateľnými PDF. Pre kontrolu odporúčam vyplnené PDF stiahnuť a otvoriť napríklad v natívnom Adobe Reader, kde by sa malo všetko zobraziť správne.) Nevyplnený dátum narodenia vo vygenerovanom dokumente je v poriadku. Vypĺňajú ho iba daňovníci bez rodného čísla.

Ak ste za predchádzajúci rok vykonávali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a chcete poukázať 3%, potom vo formulári zaškrtnite túto možnosť a priložte patričné potvrdenie.
Ak náhodou nechcete použiť stránku, ktorú sme pre vás pripravili, na nasledujúcej linke nájdete odkaz na priamo editovateľný dokument.

Následne vytlačený dokument podpíšte a spolu s potvrdením o zaplatení dane (+ prípadne potvrdením o dobrovoľníckej činnosti) pošlite na príslušný daňový úrad, ktorý môžete na základe adresy nájsť na nasledujúcom odkaze.

Keby ste sa rozhodli 2% z dane darovať niekomu inému a nie nám, tak stačí prepísať údaje v časti prijímateľ. Zoznam prijímateľov nájdete na stránke Notárskej komory SR. Máte možnosť prezrieť si celý register v tabuľke alebo vyhľadať konkrétneho príjemcu.

Vo vyhľadávaní je možné zobraziť detail, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie pre vyplnenie formulára. Napríklad pre Pseudocast:

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy

Postup pre osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy je iný. Dve percentá sa adresujú priamo v tlačive pre daňové priznanie.

Právnické osoby

Odlišný postup je taktiež pre právnické osoby, ktoré môžu darovať iba 1% a to sa tiež podáva vo formulári pre daňové priznanie. Právnické osoby, ktoré darovali viac ako 0,5% na verejnoprospešný účel, môžu z dane poukázať až 2% vybranej organizácii. Postup krokov môžete nájsť napríklad na rozhodni.sk (linka dole). Stránka rozhodni.sk má v zozname iba organizácie, ktoré im zaplatili poplatok, preto ak vami hľadaná organizácia tam nie je, tak si to overte ešte v notárskom registri.