Sviatky radosti a pokoja

Hou hou hou, drahí Pseudocastíci! Neviem, či ste si všimli, ale opäť sa neodvratne bliížia Vianoce a Šťastný Nový Rok. Tak ja napríklad som si…