Pseudocast #112 – Logické klamy

photo credit: Smallbones

Pri skúmaní a vyhodnocovaní javov, ktoré sa dejú okolo nás podliehame rôznym vplyvom – a nie všetky nám pomáhajú k objektívnejšiemu vyhodnocovaniu reality. Medzi takýchto škodcov radíme aj logické klamy. Je ich celá hromada, ale keď sa o nich dozvieme viac, bude sa nám proti nim ľahšie bojovať.

 

Témy :

  1. Prečo trieba slony strieľať
  2. Plášť neviditeľnosti
  3. Haló, ste to naozaj vy?
  4. Fakt a fikcia
  5. Veľká téma : Logické klamy

Zdroje :

Hudba : 

5 thoughts on “Pseudocast #112 – Logické klamy”

  1. Pre mňa osobne je najkrajší priklad Post hoc ergo propter hoc: argument naturopathov o prekyslení a rakovine, pričom mi vieme, že je to vlastne naopak: Rýchly rast nádoru bez dostatočného krvného zásobenia si produkuje energiu anaeróbnou glykolýzou za vzniku laktátu, ktorý lokálne v okolí buniek znižuje pH…

Pridaj komentár