Pseudocast #288 – Predstavenie osobnosti, Aztékovia a salmonela, umelá krv

By User:MartinD, edited by Mattes (Own work) [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

V dnešnom podcaste si predstavíme známu osobnosť zo sveta informatiky, povieme si o novom výskume, ktorý naznačuje, že Aztékovia možno hojne umierali aj na salmonelu dovlečenú z Európy a o nádejnom novom výskume v oblasti umelej krvi.