Pseudocast #322 – Prázdny priestor v pyramíde, kvarková fúzia

Diego Delso [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

V dnešnom Pseudocaste si povieme o tom, ako sa vedcom podarilo objaviť doteraz neznámy, relatívne veľký, prázdny priestor v Cheopsovej pyramíde a o kvarkovej fúzii (nie, určite tam nemá byť „škvarkovej“).


Pridaj komentár