Určite si myslíte, že viete čo je to veda. Ja sa vám pokúsim priblížiť iný pohľad na vedu aký pravdepodobne poznáte.

Asi viem čo je veda nie?!

Nebudem sa tu hrať na nejaké definície, lebo mi prídu zbytočné a vedu by som nevedel ani definovať. Poviem preto, čo je cieľom vedy. Cieľom je popísať realitu. Toto je veľký a pravdepodobne nedosiahnuteľný cieľ, preto na to ide veda pragmaticky – snaží sa vyvrátiť nesprávne hypotézy a teórie. Presne tak, žiadne dokazovanie teórií, len a len vyvracanie.

„No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.“ – Albert Einstein

Presne ako tento parafrázovaný citát, veda nedokáže dokázať, že teória je pravdivá. Predstavme si, že veda by nejakú teóriu označila za pravdu. Už by sme to nevolali teóriou gravitácie ale fakt gravitácie. Čo keby sa zmýlila? Bolo by ťažké zmeniť fakt. Ono je dosť ťažké niekedy zmeniť zaužívanú teóriu a bolo by to ešte ťažšie keby sme sa tvárili, že daná teória je pravdivá.

Veda radšej hovorí: „OK, na chvíľku ti milá teória, budem veriť, že je to tak ako tvrdíš.“

V prípade, že nejaký experiment alebo poznatok nebude súhlasiť s teóriou, tak je tá teória v čudu a budeme si musieť nájsť niečo iné, alebo teóriu upraviť, aby bola konzistentná s pozorovaním.

 Tento obrázok podľa mňa perfektne vystihuje, čo je to veda.

Obrázok
Source: http://sciencebasedlife.wordpress.com/2012/07/28/explaining-the-process-of-science-with-a-few-dots/
Source: http://sciencebasedlife.wordpress.com/2012/07/28/explaining-the-process-of-science-with-a-few-dots/

Veda nikdy nedokáže skutočnosť, alebo pravdu. Vždy bude pracovať iba s modelom reality, ktorého výsledky sú dostatočným priblížením reality. To znamená, že nám to na niečo je. Vďaka tomu sa budeme môcť dopracovať k buď viac vedomostiam, alebo k nejakému praktickému zúžitkovaniu nášho poznania.

Veda je negatívna!?

Niekto by mohol povedať, že veda len vyvracia teda nič nevytvára. Ale to nie je pravda. Pekný príklad je výroba sochy, kde sa odoberá kameň až kým z toho nevznikne nejaká socha. Podobne funguje aj veda. Navyše to, že veda funguje, vidíme v jej výsledkoch a vo svete okolo nás. Je užitočná a umožňuje nám robiť predpovede.

Author: join3r

Jeden zo spoluzakladateľov Pseudocastu. Podieľa sa na správe stránky a technickom zabezpečení všetkého okolo Pseudocastu. V profesionálnom živote sa zaoberá cloud a bigdata produktmi, správou *nixových systémov a datacentier. Voľný čas trávi prevažne prácou pre Pseudocast, ale nájde si čas aj na gitaru, fitness, bicyklovanie, samoštúdium, stolný tenis a blog. Zaujíma sa o filozofiu vedy a morálky, deskriptívnu štatistiku a populárnu vedu. Čítajte viac od join3ra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.