Pseudocast #195 – Reprodukovateľnosť štúdií, opaľovacie krémy

Picture credit : Arnstein Rønning via Wikimedia Commons

V tomto podcaste budeme hovoriť o tom, aká časť štúdií je možno nereprodukovateľná a nakoľko závažný problém to je a o jednom článku, ktorý čitateľov odhovára od používania opaľovacích krémov, pretože údajne práve tie spôsobujú rakovinu.

2 thoughts on “Pseudocast #195 – Reprodukovateľnosť štúdií, opaľovacie krémy”

Pridaj komentár