Pseudocast #329 – Ling Fluent, globálne otepľovanie

By Liam Quinn from Canada (Iceberg in the Lemaire Channel, Antarctica) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

V tomto podcaste sa pozrieme na údajne najlepšiu metódu učenia sa jazykov na svete – Ling Fluent a v niekoľkých bodoch si zhrnieme, ako napredovalo globálne otepľovanie v roku 2017. Veľa dôvodov na oslavu veru nemáme.


Pridaj komentár