Farba vína

Osirisov článok vzbudil v našich čitateľoch/poslucháčov skepticizmus. Konkrétne sa im nezdalo, že experti nie sú schopní rozlíšiť biele víno od červeného. Preto som sa rozhodol…